En stillesittende livsstil øker sannsynligheten for å oppleve ryggsmerter, samt for at dette ubehaget oppstår oftere og bli kroniske. Fysisk aktivitet reduserer derimot sjansen for smerter i ryggen.

Ryggsmertenes varighet og sannsynlighet for tilbakefall har vist seg å avta når folk opprettholder sitt maksimale nivå av fysisk aktivitet. Alt i alt, regelmessig fysisk trening reduserer sannsynligheten for å utvikle ubehag i korsryggen.

Trening – ikke alltid anbefalt

Ved akutte ryggsmerte er trening ikke anbefalt. Men det er for så vidt nyttig for å øke mobilitet og autonomi når smertene er vedvarende. Trening mellom kriser er også opportunt for å redusere hyppigheten og lengden på gjentatte smerteanfall.

Be en profesjonell om råd

Det er alltid best å søke råd fra en ekspert, ideelt sett en fysioterapeut utforske mer her. En fysioterapeut forbereder en tilpasset plan for hvert og enkelt tilfelle. Det lønner seg å følge alle instrukser mottatt for å kunne unngå skader når du trener.

Fysioterapi kan brukes til å behandle ulike ryggskader, både korsrygg-, rygg- og nakkeskader. Den personlige diagnosen og den første vurderingen fastslår opprinnelsen til ryggsmertene og anvende den mest hensiktsmessige behandlingen. På denne måten kan man oppnå en bedre helbredelse for slik å unngå tilbakefall.