Av kjente norske kvinner som har satt preg på historien i nyere tid må vel Gro Harlem Brundtland regnes som en av de fremste. Brundtland var politisk aktiv fra ungdommen, og kom inn som statsråd tidlig på 1970-tallet. I 1974 fikk hun stillingen som miljøvernminister, og hun har vært statsminister i hele tre ganger. Hun tiltrådte første gang i i februar 1981, og satt da som statsminister til oktober samme år. Hun var da Norges yngste og første kvinnelige statsminister.Senere satt hun to perioder til – fra 1986 – 1989 og 1990 – 1996. Brundtland regjeringen som ble utnevnt i 1986 besto av 18 representanter hvorav hele 8 av disse var kvinner. På verdensbasis var dette en sensasjon. Hennes miljø- og likestillingspolitikk ble lagt merke til ute i verden. I Japan ble alle de kvinnelige regjeringsmedlemmenes navn inngravert på en bauta sammen med den japanske forfatterinnen Akiko Yosanas dikt: Den dagen fjell vil bevege seg – som er en visjon om når kvinnene er ved å våkne opp. Under navnene til kvinnen står teksten Akikos drøm ble virkelighet i Norge. Bautaen ble reist ved Sakai pikeskole i Osaka, Japan. I perioden 1998 – 2003 var hun også generaldirektør for Verdens Helseorganisasjon (WHO).